Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Hemi

Φάρμακα

Παρακαλώ προσοχή: Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας πριν αρχίσετε ή διακόψετε κάποιο φάρμακο.
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν προωθεί κανένα συγκεκριμένο φάρμακο.

...Πολλοί ασθενείς βελτιώνονται χωρίς κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή και γι' αυτό δεν θα πρέπει να νιώθετε αναγκασμένοι να πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο. Μερικές φορές όμως μπορεί να βοηθήσουν...