Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Hemi

Φυσιοθεραπεία και άσκηση

Slide2

.... Πράγματι τα συμπτώματά σας μπορεί να επιδεινώνονται με την άσκηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν προκαλείτε περαιτέρω βλάβη ...