Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Hemi

Αίτια και μηχανισμοί

Γιατί συνέβη;

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ Γενετικοί παράγοντες Δομική ανωμαλία Προσωπικότητα Κατάθλιψη/Άγχος Τραυματικές εμπειρίες
ΕΚΛΥΤΙΚΟΙ Σωματικός τραυματισμός/ ασθένεια Οξεία διάσπαση Ανησυχία/προσοχή για σωματικά συμπτώματα Γεγονότα που προκαλούν άγχος
ΔΙΑΙΩΝΙΣΤΙΚΟΙ Αλλαγή στη λειτουργία του νευρικού συστήματος Υποκείμενες νευροενδοκρινικές αλλαγές Ανησυχία για την αιτία Αποφυγή των συμπτωμάτων Θυμός/Απογοήτευση /Κατάθλιψη Κοινωνικό στίγμα Απόλυση/απομόνωση ‘Αδιάγνωστη νόσος’