Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Hemi

Οπτικά συμπτώματα

spiral fields

Τα "σπειροειδή πεδία" είναι συνήθη ευρήματα σε μία εξέταση ρουτίνας των οπτικών πεδίων και μπορεί να αποτελούν σημείο λειτουργικών οπτικών συμπτωμάτων