Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Hemi

Λειτουργικός σπασμός του προσώπου

Γιατροί που δεν γνωρίζουν αρκετά για το λειτουργικό σπασμό του προσώπου μπορεί να τον ερμηνεύσουν λανθασμένα ως εγκεφαλικό επεισόδιο...

Ημισπασμός προσώπου Εστιακοί επιληπτικοί σπασμοί
Βλεφαρόσπασμος Ακούσιες κινήσεις μετά από παράλυση τύπου Bell Άλλες εστιακές δυστονίες Σπασμός της κάτω γνάθου
Ακούσιες κινήσεις μετά από παράλυση τύπου Bell Άλλες εστιακές δυστονίες
Face treatment