Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Hemi

Άλγος

Κατανοείστε το χρόνιο άλγος σε 5 λεπτά!

Πρόκειται πραγματικά για ένα εξαιρετικό βίντεο, το οποίο εισάγει σημαντικές ιδέες για το χρόνιο άλγος.

Δημιουργήθηκε από το GP Access και το Hunter Integrated Pain Service, Νέα Νότια Ουαλία, Αυστραλία

backpain