Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Hemi

Λειτουργικός τρόμος

Κάντε κλικ παρακάτω για να παρακολουθήσετε μερικά βίντεο ασθενών με λειτουργικό τρόμ, οι οποίοι εξετάζονται με τη δοκιμασία entrainment.

Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι τωβ βίντεο από ένα άρθρο.

Roper et al. "How to use the entrainment test in the diagnosis of functional tremor". Pract Neurol 2013;13:396-398