Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Hemi

Λειτουργικός τρόμος/ Σπασμοί/ Διαταραχές της βάδισης και άλλες Λειτουργικές Κινητικές Διαταραχές

Clenched fist - smal
Carpopedal spasm - crop

Καρποποδικός σπασμός μπορεί να συμβεί κατά τον υπεραερισμό