Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Hemi

Αισθητικά συμπτώματα