Hemi

Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Complex Regional Pain

Το Σύνδρομο Σύμπλοκου Περιοχικού Άλγους αναφέρεται στο άλγος σε ένα ή περισσότερα άκρα που συμβαίνει σε έναν αριθμό διαφορετικών καταστάσεων, αλλά ειδικά μετά από σωματική βλάβη συμπεριλαμβανομένων των εγκαυμάτων. Μπορεί να προκληθεί και από άλλα πράγματα, όπως μικρά προβλήματα μαλακών ιστών, για παράδειγμα το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα.

 

Το Σύνδρομο Σύμπλοκου Περιοχικού Άλγους (CRPS)παλιότερα ονομαζόταν Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία, αλλά πλέον δεν χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, γιατί τώρα γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο το συμπαθητικό νευρικό σύστημα που διαταράσσεται σε αυτή την κατάσταση.

 

CRPS τύπου 1 εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη στα νεύρα. CRPS τύπου 2 ορίζεται ως το ίδιο σύνδρομο που προκύπτει σε ένα ασθενή ο οποίος είχε τραυματισμό νεύρου.

 

CRPS τύπου 1 έχει οριστεί με τον ακόλουθο τρόπο από τη Διεθνή Ένωση για τη Μελέτη του Πόνου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερικοί άνθρωποι αναπτύσσουν άλγος στο ένα άκρο, χωρίς όμως σημεία οιδήματος ή αλλαγής στο χρώμα του δέρματος, και γι’αυτό το λόγο  υπάρχει σε εξέλιξη μια  συζήτηση για το αν οι ασθενείς αυτοί έχουν CRPS ή όχι. Εάν όχι, τότε θα έχουν κάτι παρόμοιο που πιθανότατα απαιτεί παρόμοια θεραπεία.

 

Το CRPS είναι ένα περίπλοκο θέμα για να συζητηθεί διεξοδικά σε αυτή την ιστοσελίδα. Για ένα γενικό πλαίσιο που περιλαμβάνει συζήτηση σχετικά μετ τα διάφορα ανεπίλυτα  ζητήματα που σχετίζονται με το Σύνδρομο Σύμπλοκου Περιοχικού Άλγους , μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω άρθρο.

 

Ορισμένοι από εσάς που διαβάζετε αυτή τη σελίδα θα αναρωτιέστε τί σχέση έχει το Σύνδρομο Σύμπλοκου Περιοχικού Άλγους με μία ιστοσελίδα για τα λειτουργικά συμπτώμτα. Ο λόγος για αυτό είναι ότι το Σύνδρομο Σύμπλοκου Περιοχικού Άλγους είναι:

 

1. Μία σοβαρή  νευρολογική πάθηση που χαρακτηρίζεται από την απουσία μιας εύκολα προσδιορίσιμης υποκείμενης  παθολογίας

 

2. Πολλοί ασθενείς με CRPS έχουν αλλοιωμένη αίσθηση (η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί με βάση την ασθένεια και έχει πολλές ομοιότητες με λειτουργικά αισθητικά συμπτώματα)

 

3. Οι ασθενείς με CRPS εμφανίζουν επίσης αδυναμία των άκρων, συχνά με έναν αποσυνδετικό χαρακτήρα. Έτσι, για παράδειγμα, οι ασθενείς μπορεί να αισθάνονται ότι το άκρο τους δεν «ανήκει στο σώμα τους». Όταν το άκρο εξετάζεται η αδυναμία δεν διαχβρίζεται κλινικά από εκείνη που παρατηρείται σε λειτουργική αδυναμία. Περιστασιακά οι ασθενείς με CRPS αναπτύσσουν επίσης μια κινητική διαταραχή, συνηθέστερα μια σταθερή δυστονία. Η σταθερή δυστονία συνδέεται πολύ συχνά με κάποιον μικρό τραυματισμό.

 

4. Σε μερικούς ασθενείς ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που διαιωνίζουν το πρόβλημά τους μπορεί να είναι η ακινησία και η αποφυγή της κινητικότητας. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου ότι το CRPS είναι μια έντονα επώδυνη  κατάσταση. Ωστόσο, μπορεί να είναι η περίπτωση όπου όσο λιγότερο κινεί ο ασθενής το άκρο του, τόσο πιο επώδυνο γίνεται, και τόσο λιγότερο πιθανό είναι να το μετακινήσει κλπ κλπ.

 

Υπάρχουν περισσότερα για αυτό στη σελίδα του άλγους .

 

Υπάρχουν αναμφισβήτητα βιολογικές αλλαγές σε ασθενείς με CRPS, αλλά αυτές υπάρχουν επίσης σε ασθενείς με άλλα λειτουργικά συμπτώματα και μπορεί να έχουν περισσότερα κοινά μεταξύ τους από ό, τι έχουμε σκεφτεί μέχρι τώρα.

 

Υπάρχουν πολλές πιθανές φαρμακευτικές θεραπείες και επεμβάσεις, αλλά ο ο ακρογωνιαίος λίθος είναι η σταδιακά αυξανόμενη δραστηριότητα.

CRPS Definition: A syndrome that develops after an initiating noxious event, is not limited to the distribution of a single peripheral nerve, and is apparently disproportionate to the inciting event. It is associated at some point with evidence of oedema, changes in skin blood flow, abnormal sudomotor activity

in the region of the pain, or allodynia or hyperalgesia

 

Diagnostic criteria (2–4 must be satisfied):

 

1. The presence of an initiating noxious event, or a cause of immobilisation.

 

2. Continuing pain, allodynia, or hyperalgesia with which the pain is disproportionate to any inciting event.

 

3. Evidence at some time of oedema, changes in skin blood flow, or abnormal sudomotor activity in the region of the pain.

 

4. This diagnosis is excluded by the existence of conditions that would otherwise account for the degree of pain and dysfunction.

 

 

Terms:

Oedema - Swelling

Sudomotor Activity - Usually refers to colour change or change in blood flow

Allodynia - Describes a painful response to a non-painful stimulus. for example, brushing the skin lightly against bedclothes is painful

Hyperalgesia - Increased sensitivity to stimuli that are normally painful

Complex Regional Pain Article

Σύμπλοκο Περιοχικό Άλγος

 

CRPS Ορισμός:  Ένα σύνδρομο που αναπτύσσεται μετά από ένα επιβλαβές γεγονός, δεν περιορίζεται στην κατανομή ενός μόνο περιφερικού νεύρου και είναι εμφανώς δυσανάλογο προς την υποκείμενη βλάβη. Συνδέεται με σημεία οιδήματος, αλλαγής στην ροή του αίματος στο δέρμα, μη φυσιολογικής χολινεργικής δραστηριότητας στην περιοχή του άλγους , αλλοδυνία ή υπεραλγησία.

 

Διαγνωστικά κριτήρια (πρέπει να πληρούνται 2-4):

 

1. Η παρουσία ενός αρχικού επιβλαβούς γεγονότος ή μιας  αιτίας ακινητοποίησης.

 

2. Συνεχές άλγος, αλλοδυνία  ή υπεραλγησία κατά  την οποία το άλγος είναι δυσανάλογο σε σχέση με οποιαδήποτε υποκείμενη βλάβη.

 

3. Σημεία οιδήματος, αλλαγής στην ροή του αίματος στο δέρμα ή ανώμαλης χολινεργικής δραστηριότητας στην περιοχή του πόνου.

 

4. Αυτή η διάγνωση αποκλείεται εάν υπάρχουν συνθήκες που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το βαθμό του πόνου και της δυσλειτουργίας.

 

 

Ορισμοί:

Οίδημα= διόγκωση

Χολινεργική Δραστηριότητα= συνήθως αναφέρεται στην αλλαγή του χρώματος ή αλλαγή στη ροή του αίματος

Αλλοδυνία= περιγράφει μια επώδυνη απόκριση σε ένα μη επώδυνο ερέθισμα. Για παράδειγμα, η ήπια τριβή του δέρματος  με το σεντόνι κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι επώδυνη

Υπεραλγησία= αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα που συνήθως είναι  επώδυνα