Λειτουργικά Νευρολογικά Συμπτώματα

Hemi

Αντιμετώπιση μη-επιληπτικών κρίσεων

Πώς να διαχειριστείτε τα προειδοποιητικά συμπτώματα...

...Παρόλο που δεν θυμάστε το επεισόδιο, ένα τμήμα του εγκεφάλου σας λειτουργεί κατά τη διάρκεια της κρίσης...

...Όταν είστε χαλαροί ή ξαπλωμένοι, είστε πιο ευάλωτοι στο να πάθετε μια κρίση...

Μα τί προκαλεί πραγματικά τις κρίσεις μου;